fbpx

Humanistiset opinnot

Työväen Akatemia > Tutustu opintoihin > Humanistiset opinnot

Humanistiset opinnot

Kiinnostaako suurin piirtein kaikki maan ja taivaan väliltä, mutta et ole varma vielä mitä haluat.

Humanistisissa opinnoissa voit tutustua ihmistieteellisen tiedon ja tutkimukseen maailmaan ja pohtia kiinnostuksen kohteitasi. Humanistissa opinnoissa voit kokeilla opintoja useammista opinto-ohjelmista ja löytää oma polkusi jatko-opintoihin. Opinnot soveltuvat erinomaisesti itsensä sivistämiseen ja jatko-opintoihin valmistautumiseen.

Humanistisissa opinnoissa voit valita opintoja mm. kielistä, historian, kirjallisuuden ja kirjoittamisen, Aasian tutkimuksen, käyttäytymistieteiden ja valtiotieteiden opinto-ohjelmista. Voit myös liittää opintoihisi antiikin tutkimusta, sukupuolentutkimusta, filosofiaa, teatterihistoriaa ja näyttelemistä.

Yliopistojen lisäksi voit sisällyttää avoimen AMK:n opintoja humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituottamisen tain yhteisöpedagogi koulutusohjelmista.

Opetuksen tavoitteena on opiskelijan opiskelutaitojen, tieteellisen ajattelun, tiedonarviointikyvyn kehittäminen sekä oman opintosuunnan löytäminen

Humanistisissa opinnoissa saat hyvän yleissivistyksen ja pohjan jatko-opintoihin yliopistossa!

Avoin yliopisto

Historian perusopinnot (Jyväskylän yliopisto) 5- 30 op

Aasian tutkimus (Helsingin yliopisto) 5- 10 op

Kirjallisuustiede (Jyväskylän yliopisto) 5- 30 op

Yhteiskunnallinen muutos (Helsingin yliopisto) 5 – 25 op

Teatteritaiteen tuntemus (TeaK) 7 op

Kulttuurituotttaminen (Humak)

Kasvatustiede 5 – 25 op

Tutustu opinto-ohjelmiin:

Lisätietoja:

FL, YTM Ari Niemi
ari.niemi@akatemia.org

040-7529225