Venäjän kielen opinnot

VENÄJÄN KIELEN OPINNOT

Venäjän kieli haltuun vuodessa

Venäjän kielen opiskelu etenee alkeista lähtien intensiivisesti koko lukuvuoden. Vuodessa opiskellaan lukion lyhyttä oppimäärää vastaavat taidot. Vuoden aikana otat uuden kielen tukevasti haltuun! Tämä luo vahvan ja systemaattisen pohjan myös venäjän kielen opintojen jatkamiselle. Venäjää lukion oppimäärän verran opiskelleille kokonaisuus toimii erinomaisena kertauksena ja syventämisenä. Aiemmin venäjää opiskelleet voivat tulla mukaan heti syyslukukauden alussa tai viimeistään puolivälissä.

Venäjänkielisen kulttuurin ominaispiirteisiin perehdytään alusta alkaen. Peruskielitaidon kartuttamisen lisäksi tutustutaan myös Venäjän yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Venäjän kielen opintoja on tarjolla avoimen yliopiston opintoina 16 op. Opintovuoden alussa teet hops-suunnitelman ohjaavan opettajan kanssa.

Tutustu opinto-ohjelmiin: